PvdA Hillegom is tegen het doortrekken van de weg naar de N206, dwars door historisch duin gebied. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. Wel zijn wij voor een extra verbinding over de Ringvaart aan de noordkant van Hillegom. Wij willen deze zoveel mogelijk over bestaande wegen laten lopen (Weerlaan). De ‘Duinpolderweg’ is niet één weg, maar een pakket aan verkeerskundige maatregelen. Daarbinnen hoort een opwaardering van het kruispunt bij de Steenfabriek, het afmaken van de verdubbeling van de N207 en daarnaast het opnemen van actiever gebruik en stimuleren van de fiets en het Openbaar Vervoer waaronder de trein.

terug