Steeds meer Hillegommers vinden de weg naar lokale voorzieningen die het mogelijk maken om volwaardig deel uit te blijven maken van onze samenleving. Zo deed meer dan 15% van onze Hillegomse jongeren in 2017 een beroep op jeugdhulp. PvdA Hillegom is voor positieve gezondheid en er vooral vroeg bij zijn als je eigen kracht nog het grootst is. Niet de nadruk leggen op wat je niet meer kan, maar aan de slag met wat je wel kan. Kwetsbare Hillegommers staan hierin niet alleen. Aanvullende ondersteuning maakt het mogelijk om je leven te kunnen leiden en je te blijven ontwikkelen zoals je dat zelf graag wilt. Daar is een brede samenwerking in het sociaal domein voor nodig die zorgt voor passende en/of aangepaste woonruimte, betrouwbaar vervoer, iemand die helpt in de huishouding of het vinden van aangepast werk, anders omgaan met schulden, hulp aan gezinnen met kinderen in de problemen (bijvoorbeeld de jeugdcultuur- en sportpas), dagbesteding voor jong en oud, iemand die je trouwe mantelzorger ontzorgt en soms gewoon een getraind oor dat naar je luistert, jouw verhaal vertaalt naar een professionele hulpvraag en je op weg helpt naar ondersteuning die je past.

Er vroeg bij zijn is alleen mogelijk door samen te werken met scholen, vertrouwde advisering en begeleiding door huisartsen, als het ingewikkeld wordt opschalen naar het sociaal team dat gespecialiseerd is in het helpen van kwetsbare burgers, verslechtering voorkomen met welzijn en straat- en sportcoaches die elkaar in de buurt weten te vinden en korte lijnen hebben naar specialistische zorg in de regio.

De impact van een succesvolle aanpak voor het sociaal domein in een gemeenschap is groot. Tegelijkertijd betreft het ook een van de moeilijkste gebieden. Hillegom loopt hierin voorop. PvdA Hillegom staat voor het behoud van onze voorsprong en betreurt dat onze gemeente de landelijke kansen van het meedoen aan de Village Deals niet heeft gepakt. Geen extra experimenteerruimte, terwijl de succesvolle aanpak in het sociaal domein tot een einde komt, geen toegang tot een kennisnetwerk van kleinere gemeenten en professionele begeleiding van inwoners met slimme oplossingen voor hardnekkige problemen.

Een stem op de PvdA Hillegom is een stem op de voortzetting van het succesvolle pionierswerk dat reeds verzet is vanuit HLT Samen in het sociaal domein. Toegewijde professionals met lef die schotten tussen wetten en voorzieningen niet in de weg laten staan van dringende ondersteuning van burgers, moeten hun werk kunnen voortzetten.

terug