Landelijk blijken de verschillen tussen scholen in het primaire onderwijs groot. Het terugdringen van het aantal jongeren zonder startkwalificatie en de doorstroom van mbo naar hbo staan hoog op de politieke agenda. Jarenlang heeft met name de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in het hier en nu het beleid bepaald. Zijn onze scholen wel toekomstbestendig? Bieden zij voldoende kennismaking en oefening van vaardigheden die ons succes in de toekomst bepalen, zogenaamde 21st century skills: creativiteit, inlevingsvermogen en communicatie? PvdA Hillegom vindt dat hier meer aandacht aan moet worden besteed vanuit de specifieke behoeften van en netwerken in ons dorp.

terug