Hillegom kent van oudsher een rijk verenigingsleven. Voor velen zorgt het voor een sterke binding met het dorp. Dit stimuleren door middel van subsidiebeleid en zeker niet moeilijker maken door strakke regelgeving die niet past bij de vaak vrijwillige en (re-)creatieve aard van de activiteiten.

Naast geborgenheid en verbinding dankzij onze verenigingen, biedt kunst ruimte voor dialoog. Het nodigt uit tot het opdoen van nieuwe inzichten en meemaken van nieuwe ervaringen. Het zet aan tot het stellen van vragen. Deze eigenschappen van kunst kunnen voor jonger en ouder meer worden benut. Experimenten en leren zijn de basis voor permanente ontwikkeling. Het leert ons omgaan met verandering. In het kader van de ontwikkeling van 21st century skills, behoeven innovatieve initiatieven die onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en kunst met elkaar verbinden nadere verkenning. Daarvoor kunnen wij voortbouwen op bestaande initiatieven, zoals de Stichting Cultuur Beleving Hillegom in het gebouw van de voormalige Kulturele Raad. De PvdA Hillegom staat voor investeren in elkaar en daarmee garanderen van Hillegomse culturele activiteiten en toegang tot initiatieven zoals de Volksuniversiteit.

terug