Voor woningbouwprogramma’s met zorg voor groen en ruimte. PvdA Hillegom zorgt dat daar voldoende aandacht voor is bij planvorming. Ook vinden wij het belangrijk dat inwoners in overleg met de gemeente zelf ruimte krijgen om het groen en de openbare ruimte in hun omgeving in te richten.

Net zo belangrijk is de aandacht voor de juiste verdeling van het woningaanbod. Voor jong en oud. Daarvoor is wel meer samenwerking nodig met onze woningbouwcorporaties in de regio. Samen kunnen we kansen pakken om leegstaande panden geschikt te maken voor betaalbare bewoning en/of ander gebruik. Durf te experimenteren!

terug