Meer samenhang in oplossingen voor de doorstroom van het verkeer in ons dorp. In plaats van kostbare herinrichtingoplossingen, is het wenselijk om experimenteerzones aan te wijzen. Daarbij de ervaringsdeskundigheid van bewoners te benutten. Niet alleen in de vorm van inspraak, maar ook in het ontwerp van oplossingen. In deze zones pas je vanuit de bestaande situatie nieuwe manieren toe om het verkeer door ons dorp te leiden. Wij denken aan het uitproberen van verschillende rijrichtingen, tijdelijk afsluiten voor verkeer e.d. met de bedoeling lessen te trekken voordat er reeds veel geld is uitgegeven aan oplossingen, waar niemand de effecten van kan overzien.

Het is van belang dat er actief aandacht wordt gevraagd voor de inzet van openbaar vervoer. Met de komst van de e-bike en nog snellere fietsen, hebben we er een nieuwe verkeersstroom bij. Dit vraagt om nieuw beleid voor goede, veilige fietsverbindingen in ons dorp en naar buurgemeenten. Een goede stap is het asfalteren van het fietspad tussen Pastoorslaan en Bennebroek. Daar zien wij op toe.

terug