Hillegommers worden met regelmaat en vroegtijdig betrokken bij gemeentelijke aangelegenheden. Denk daarbij aan de omgevingsvisie 2030, periodiek bevragen van burgers via het burgerpanel, herinrichting van de Stationsweg en de groenstroken. PvdA Hillegom ondersteunt en moedigt dit aan, maar wil meer mogelijkheden en minder barrières voor burgers om echt mee te doen. Vooral als Hillegommers zelf de eerste stap (!) willen zetten. Denk daarbij aan het signaleren van knelpunten in het dorp tot het vrijwillig beschikbaar stellen van (ervarings-)deskundigheid en the right to challenge. Tweerichtingsverkeer tussen de gemeente en haar omgeving is daarbij doorslaggevend.

PvdA Hillegom is voor een lokale overheid die haar eigen inwoners de toon laat zetten. Lokale vraagstukken worden complexer en échte oplossingen raken meerdere domeinen tegelijk. Juist dan bereiken we sámen meer, dan ieder voor zich. Sociaal voor mekaar staat voor ruimte om je eigen leven succesvol te inrichten, maar ook voor ondersteuning als je het zelf niet redt. Daar is een gemeenteraad voor nodig die met scherpe en deskundige blik het belang van alle Hillegommers bewaakt en gericht is op het pakken van nieuwe kansen. Binnen het eigen dorp, met de dorpen om ons heen, in de regio en in verbinding met landelijke netwerken. Om de eigenheid van ons dorp te behouden, om typisch Hillegoms te kunnen blijven, moeten we in verbinding staan met onze omgeving. Lokale media moeten daar een belangrijke rol in kúnnen spelen. Besluitvorming over ons onderwijs, vestigingsklimaat en werk, onze natuur, kunst, cultuur, zorg en wegen hebben een grote impact op ons dagelijks leven, maar houden niet op bij de grenzen van ons dorp!

terug