De kwaliteit van de voorzieningen in ons dorp staan bij de PvdA Hillegom voorop. Voor de bekostiging hiervan is lastenverzwaring niet ons uitgangspunt. Maar als het écht nodig is, dan sluiten wij het niet uit. Ook mag nieuw beleid worden betaald door het schrappen van oud beleid, maar alleen als het oude beleid niet meer effectief is.

terug