Fordmuseum

Tijdens de Raadsvergadering van 26 maart lag het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan Fordmuseum voor ter besluitvorming. Wij hebben tegen dit voorstel gestemd!

‘’Uitbreiding’’ van het Fordmuseum staat al jaren op de agenda van de Hillegomse Raad. De crux in dit dossier is de wens van het Fordmuseum om meerderde activiteiten te organiseren om zo het bestaansrecht van het Ford museum te garanderen.

Hoewel het Fordmuseum in al die jaren, ook op verzoek van de Raad, geen inzage wil geven in de cijfers, begrijpen en zien wij heel goed dat het Fordmuseum een belangrijke trekker voor Hillegom en de regio kan zijn, en dat er iets moet gebeuren om dit ook tot stand te brengen.

In eerste instantie had het Fordmuseum ingezet op uitbreiding van de Horeca activiteiten, we zullen niet het hele dossier herhalen maar het komt er in het kort op neer dat de Raad geen heil ziet in een transformatie tot partycentrum. Ook tijdens het verkiezingsdebat in hotel Flora 4 maart j.l. waren de lijsttrekkers hier nog duidelijk over.

Bij het voorbereiden van dit agendapunt kwamen wij erachter dat het wel niet de bedoeling is van het Fordmuseum om een partycentrum te beginnen, maar dat het bestemmingsplan dit wel mogelijk maakt. Door de mogelijkheid nu via het bestemmingsplan mogelijk te maken, waar eerst een poging gedaan is om de mogelijkheid persoonsgebonden via vergunning mogelijk te maken, betekent dat bij verkoop de volgende eigenaar ongehinderd een party centrum kan beginnen.

Dit, en het feit dat er wederom een besluit voor lag waarbij omwonenden niet zijn geïnformeerd en maar geacht worden te reageren via zienswijzen, heeft ons doen besluiten om tegen het voorstel te stemmen.

Fractie PvdA Hillegom

Haarlems Dagblad 28 maart 2014:
Plan Fordmuseum kan voorlopig verder