15 februari 2018

Vandaag de extra gemeenteraadsvergadering over de zienswijze voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg.

Lees hier de bijdrage van PvdA Hillegom

Beste voorzitter, beste aanwezigen en luisteraars,

Ik ben Fred van Loenen, secretaris van de Partij van de Arbeid Hillegom

Ons gemeenteraadslid is vanavond helaas verhinderd, maar natuurlijk hebben wij wel een standpunt over de zienswijze voor de Middenvariant die vanavond voorligt.

Wij zijn daar tegen!  Net zoals wij tegen de Zuidvariant zijn.

PvdA Hillegom is tegen het doortrekken van de weg naar de N206, dwars door historisch duingebied. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond…..

Dit project focust veel te eenzijdig op asfaltoplossingen.

Wel zijn wij voor een extra verbinding over de Ringvaart aan de noordkant van Hillegom.
Wij willen deze zoveel mogelijk over bestaande wegen laten lopen (Weerlaan).
De ‘Duinpolderweg’ is niet één weg, maar een pakket aan verkeerskundige maatregelen. Daarbinnen hoort voor ons een opwaardering van het kruispunt bij de Steenfabriek, het afmaken van de verdubbeling van de N207 en het opnemen van actiever gebruik en stimuleren van de fiets en het Openbaar Vervoer waaronder de trein.

Ten slotte zijn wij blij dat de PvdA afdelingen in de regio tot in de Staten hun krachten bundelen tegen een racebaan door ons dorp en voor betere fiets- en OV-verbindingen.

Dank u wel

SOCIAAL VOOR MEKAAR!