Door Privé: Annemieke van Dijk op 14 maart 2014

Annemieke van Dijk reageert op de Hillegomse situatie!

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

 PvdA landelijk: ”Geef kleinschalige zorginitiatieven meer ruimte.”

– De PvdA wil dat kleinschaligheid, maatwerk en invloed van degene die zorg nodig heeft weer voorop komt te staan bij zorg in de buurt. Ook veel wethouders en gemeenten geven aan dat kleinschalige initiatieven in de buurt, betere zorg opleveren. Daarom wil de PvdA wettelijk vastleggen dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om kleinschalige zorginitiatieven in de buurt mogelijk te maken. Ook wil de PvdA de totstandkoming van zorgverenigingen ondersteunen, waarbij mensen die zorg nodig hebben samen met zorgverleners bepalen hoe de zorg wordt georganiseerd. Dit staat in het actieplan ‘Zorg kleinschalig en dichtbij’ dat Tweede Kamerlid Otwin van Dijk gisteren samen met verschillende PvdA-lijsttrekkers presenteerde.

Annemieke van Dijk:  “De kracht van goede zorg, dichtbij mensen zit vooral in het kleinschalige karakter. Daarom wil de PvdA dat gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over hoe de zorg op buurtniveau wordt georganiseerd. In Hillegom pleiten wij hier al een aantal jaar voor, maar het blijkt moeilijk om als kleine gemeente met een grote zorgverzekeraar constructief aan tafel te zitten. Wettelijk vastleggen dat zorgverzekeraars en gemeentes met elkaar zorg moeten organiseren zou onze Hillegomse positie versterken.”

– De PvdA wil de zeggenschap over zorg in handen geven van de mensen om wie het gaat. Daarom moeten zorgprofessionals weer zelf kunnen beslissen en niet gehinderd worden door onnodige beleidsnota’s, bureaucratie en bedrijfsjargon. Een mooi voorbeeld zijn de zorgvereniging. De oude kruisvereniging in een modern jasje. Mensen die zorg nodig hebben en zorgverleners zijn samen eigenaar van zo’n zorgvereniging. Niet langer grote zorgmolochs, maar kleinschalige verenigingen met directe zeggenschap voor mensen zelf.

Annemieke van Dijk:  “Het bruist in veel gemeenten van de nieuwe kleinschalige initiatieven. Ook in Hillegom is onder onze wethouder Gerrit Kleijheeg al een goede basis gelegd door met elkaar af te spreken dat we de uitvoering van de zorg lokaal gaan organiseren. Als PvdA Hillegom willen wij graag investeren in een goede samenwerking tussen thuiszorg, welzijn en de huisarts. Afgelopen week is de buurtopbouwwerker gestart in ons dorp. Hij begint met het inventariseren wat er in Hillegom gaande is op het gebied van welzijn en met kijken wie er buiten de boot valt. Op termijn zouden wij dus graag zien dat deze buurtopbouwwerker ook de weg naar thuiszorg en huisarts goed weet te vinden, en vice versa. De komende vier jaar gaan we hier verder vorm aan geven. ”

Je hoort veel over manieren om de zorg weer dichter bij te organiseren, denk aan zorgverenigingen, nieuwe wooninitiatieven, dorpen die het verzorgingshuis ‘adopteren’, wijkteams die de versnipperde zorg oplossen, vrijwilligersinitiatieven. Zulke initiatieven moeten we steunen en mogelijk maken,  omdat de zorg er gewoonweg beter van wordt. De PvdA wil deze initiatieven stimuleren.

Annemieke van Dijk: “Als mensen op deze manier hun zorg willen regelen mogen ze niet worden weggedrukt door bestaande bureaucratie en onnodige inkooptoestanden. We willen hen zelf het recht geven om dit te organiseren.”

Privé: Annemieke van Dijk

Privé: Annemieke van Dijk

”Ik voel me hier thuis, en wil er aan blijven werken dat iedereen zich hier thuis kan (blijven) voelen.”  Hoofdstraat 115, Postbus 32 2180 AA  Hillegom Fotoarchief

Meer over Privé: Annemieke van Dijk