26 september 2014

Aandachtspuntje! Privacy en 3D

UPDATE 16 OKTOBER!

Tijdens de behandeling van de WMO beleidsnota 2015 -2016 op 16 oktober j.l. hebben wij v.w.b. privacy dit amendement ingediend.

Met uitzondering van het CDA nam de Raad  dit amendement aan waarin de Raad, v.w.b. de privacy, haar kaderstellende rol gebruikt.

26-09-2014:

In het NRC van 16 augustus stond een alarmerend artikel over het gegeven dat Gemeenten niet goed zijn voorbereid op privacybescherming.

Privacygevoelige informatie van burgers geniet in een groot aantal gemeenten onvoldoende bescherming, bij gebrek aan voorgenomen maatregelen in verband met de drie grote zorgdecentralisaties van 1 januari 2015. Dit blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad onder 50 gemeenten, die representatief zijn voor Nederland. Tien gemeenten weten nog helemaal niet hoe ze willen omgaan met nieuw te verwerken gevoelige informatie, zoals het medisch dossier en het strafblad.

Gemeenten krijgen volgend jaar meer taken op het gebied van zorg, jeugd en werk. Daarvoor zijn drie nieuwe wetten ontworpen. Door de extra taken krijgen gemeenten meer privé-informatie van burgers te verwerken. Ook werken ambtenaren en hulpverleners straks intensief samen. Gemeenten moeten zorgen dat gevoelige gegevens in vergaderingen op interne systemen niet zonder meer gedeeld worden.

Bijna geen enkele van de ondervraagde gemeenten heeft een privacyconvenant opgesteld, waarin regels voor de wijkteams zijn opgenomen voor de decentralisaties. Zonder een speciaal protocol kunnen gaten vallen. Er mogen geen blunders worden gemaakt.

In de Hillegomse raad is voor het reces middels een PvdA motie al aandacht gevraagd voor dit vraagstuk, maar het artikel in het NRC heeft in de regio de wenkbrauwen doen fronsen en er zijn daarop enkele vragen geformuleerd die wij ook aan het Hillegomse college willen voorleggen.

Annemieke van Dijk – PvdA Hillegom
Sander Boschma       – D’66 Hillegom

Klik hier voor de vragen en antwoorden.