5 oktober 2012

Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek

De PvdA onderschrijft de conclusies in het rapport van Berenschot. Wij willen dat het college met de andere Bollenstreek college’s verder gaat praten om tot een gezamenlijke bestuursopdracht voor nauwere bestuurlijke samenwerking te komen, wat ons betreft met een fusie als stip aan de horizon.
Bij dit proces willen wij Noordwijkerhout ook opnieuw benaderen, ondanks dat deze gemeente er eerder voor heeft gekozen niet aan het hier voorliggende onderzoek deel te nemen.
Waarom wil de pvda deze stap zetten?  Wij zien een structurele verzwaring van het gemeentelijk takenpakket op ons afkomen met de verschuivingen van provincie en rijk naar gemeentes. 
Sterke regio’s om ons heen vragen om sterk tegenwicht. Dat kan als Bollenstreek, een historisch verbonden regio met gedeelde belangen. We hebben al goede stappen met elkaar gezet, maar als PvdA vinden we dat we nu blijven hangen in veel plannen in plaats van deze plannen in te vullen. Zo hebben we het voor elkaar gekregen om greenport te worden. Deze status moeten we met elkaar goed invullen onder andere door verrommeling tegen te gaan en de GOM echt te laten werken, door de Intergemeentelijke structuurvisie Bollenstreek in te vullen, door duidelijk te kiezen voor een noordelijke ontsluiting voor de streek. 
Uit het rapport van Berenschot blijkt dat wij in de Bollenstreek kansen laten liggen op gebied van economie. Als bollenstreek gemeentes kunnen we elkaar versterken, bv door toeristische pakketten, of op het gebied van werkgelegenheid waarvoor we bv een samenwerking met bio science Leiden kunnen versterken. Als PvdA willen er daarbij aandacht vragen voor het creëren van werkgelegenheid voor lager en middelbaar opgeleiden, een verhoudingsgewijs grote groep van onze inwoners.
Welke Bestuurlijke vorm er ook komt,  in alle gevallen pleiten wij voor een sterke combinatie van de voordelen van schaalvergroting, denk aan onderhandelingsmacht en capaciteit van het ambtelijk apparaat met de voordelen van een kleine gemeente die toegankelijk is en dicht bij haar inwoners staat. Laten we dit laatste nabijheid noemen. Dit is ons gezicht en onze service naar de inwoners. Wij vinden dat nabijheid ook in de toekomst per dorp georganiseerd moet zijn. Zodat iedereen zijn rijbewijs gewoon in zijn eigen dorp kan blijven verlengen.
Als je over straat loopt ziet het er best goed uit in Hillegom, dus lijkt er geen reden voor stappen. Maar als bestuurders zien wij dus ontwikkelingen razendsnel op ons afkomen. Wij zijn het aan onze inwoners verplicht hier op vooruit te kijken. Daarom moeten we met elkaar het gesprek voeren. Wij vragen het college hier een zorgvuldig traject voor op te stellen.