24 maart 2015

Duin- en Bollenstreek meer dan agrarische sector

Afgelopen donderdag behandelde de Gemeenteraad de evaluatie en herijking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) Duin- en Bollenstreek.

Wij onderschrijven de conclusies en aanbevelingen, maar hebben het College via een motie (unaniem aangenomen) verzocht om bij de uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie ISG 2015 ruimte te bepleiten voor lokale inpassing, zodat ook de belangen van andere belanghebbenden/bewoners in het buitengebied op waarde kunnen worden gewogen.