6 februari 2016

Een schoon huis. Goede leefomstandigheden

Afgelopen donderdag 4 februari sprak de gemeenteraad over Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (punt 11)
Onderstaand de bijdrage van fractievoorzitter Annemieke van Dijk

Een schoon huis. Goede leefomstandigheden. Daar praten we vanavond over. Hoe zorgen we er voor dat dit voor iedereen binnen bereik blijft? En hoe zorgen we er voor dat de mensen die het werk doen niet steeds meer worden vervangen voor het zwarte circuit? En hoe zorgen we dat de mensen die dit zelf kunnen organiseren dat ook doen evenals degenen die het zelf kunnen betalen? En omgekeerd dat degenen die dat niet kunnen, niet op voorhand worden afgeschrikt door ingewikkelde regelingen.

De algemene voorziening die er nu is kent een veel lagere instroom dan de maatwerkvoorziening die daarvoor werd aangeboden.

Maar is het een succes? Financieel wel.

Maar: Kunnen we de vragen die ik eerder stelde ook met ja beantwoorden? Kunnen ook de minder zelfredzame mensen dit organiseren?

We weten het nog niet. We weten wel welke problemen de algemene voorziening nu kent. Deze wordt juridisch betwist en de werkgelegenheid staat onder druk. Niet omdat het werk er niet meer is, maar door de manier waarop we het nu organiseren. Wij zijn er niet voor om zorginstellingen te redden, maar hebben wel een verantwoordelijkheid voor goede zorg en eerlijke banen.

Op deze plaats willen wij onze zorg uitspreken over de procedure die is gevolgd. Wij kregen in januari te horen dat de ISD had besloten tot uitstel alg voorziening i.v.m. capaciteitsgebrek.

Dan vragen wij ons af: waar was de wethouder?

De raad bleek niet correct geïnformeerd. Al in september was er een Besluit van de ISD op inhoudelijke gronden. Hoe kan een wethouder dan zo’n bericht naar zijn raad sturen?

Dit heeft gezorgd voor veel verwarring en is de behandeling van dit onderwerp niet ten goede gekomen. Wij hebben op deze manier niet het gevoel dat de wethouder hier de touwtjes in handen heeft.

Wij doen een appel op de coalitie om niet op dit moment zonder complete onderbouwing vast te houden aan de algemene voorziening. Sinds ons raadsbesluit besluit hiertoe zijn er nieuwe ontwikkelingen. Laten we daar de ogen niet voor sluiten, maar met elkaar tot een zorgvuldig besluit komen.