20 mei 2017

Gebiedsgericht werken binnen HLT

De PvdA heeft in de aanloop naar HLT Samen consequent gepleit voor het organiseren van nabijheid in de nieuwe werkorganisatie. Het lijkt erop alsof dat niet van de grond komt.

Daarom afgelopen donderdag de portefeuillehouder bevraagd…

De PvdA heeft in de aanloop naar HLT Samen consequent gepleit voor het organiseren van nabijheid in de nieuwe werkorganisatie. Op 29 oktober 2015 dienden we daarvoor de motie ‘gebiedsgericht werken binnen HLT’ in. De gedachte achter deze vraag is dat we zo het beste van twee modellen zouden nastreven: behoud van de kennis en het netwerk van onze Hillegomse organisatie en minder kwetsbaarheid en meer kennis als voordelen van een grotere, robuustere HLT-organisatie.

Ondanks de toezegging en inspanningen van de burgemeester om dit punt in de nieuwe organisatie in te brengen, is het langzamerhand op de achtergrond geraakt. In ieder geval voor ons. Wij horen nu van het bewonersplatform van de Derde Loosterweg dat zij een ander aanspreekpersoon aangewezen hebben gekregen.

Helaas lijkt hiermee alle lokale kennis verdwenen: Bij navraag waar de verdwenen 30 kilometer-borden zijn gebleven, wordt op 10 maart gesteld dat de Derde Loosterweg een 60 kilometer zone is, want buiten de bebouwde kom.  Op die basis wordt ook advies gevraagd bij de politie. Zonde van alle inspanningen want de Derde Loosterweg is op 26 januari binnen de bebouwde komgrens komen te liggen bij raadsbesluit!

Ook is niet meer bekend wie er deelnemen in het platform. Dit na bijna 4 jaar regelmatig overleg met de gemeente waarin een goede overlegsituatie was opgebouwd.

Dit baart ons zorgen. Daarom willen wij van de portefeuillehouder weten wanneer er in de organisatie welke stappen worden gezet om binnen HLT-samen de lokale kennis en betrokkenheid te organiseren.