22 april 2015

Honden losloopgebied buitengebied

”De Oude Beek wordt enorm gebruikt om honden los uit te laten. Ik vermijd de Oude Beek met de kinderwagen vanwege de hondenpoep. ”
”Daar vlakbij ligt een stukje minibos te niksen.

Niet enkel, maar ook mede door een compleet nieuwe woonwijk (’t Zand) wordt in deze omgeving het gemis van honden losloopgebieden in het buitengebied heel duidelijk. Het bracht Annemieke tot bovenstaande quote en het initiatief tot het indienen van onderstaande motie.

Het antwoord kwam direct, wethouder Anne de Jong vertelde dat er in de zoektocht naar losloopgebieden al naar dit stukje grond was gekeken maar dat Liander de eigenaar was, en niet geïnteresseerd om een losloopgebied te creëren.

Er zat dus niets anders op dan de motie terug te trekken, of….

Motie voor de vergadering van de raad van 16-04-2015

Onderwerp: Hondenlosloopgebied buitengebied

De raad,

overwegende

  • dat in het in december 2013 vastgestelde hondenbeleid is opgenomen dat losloopplaatsen voor honden worden aangewezen:

      ‘Omdat het los laten lopen van honden bijdraagt aan het welzijn van het dier en het plezier van de hondenbezitters, worden verspreid over de gemeente losloopplaatsen aangewezen’ (p.8)

  • dat de aanlijnplicht voor honden in de gehele gemeente, dus ook in het buitengebied, van kracht is
  • dat voor wat betreft het hondenbeleid door de gemeente voornamelijk reacties zijn ontvangen op de losloopgebieden
  • dat er op dit moment geen losloopplaatsen in het buitengebied zijn
  • dat de nieuwe wijk ’t Zand grenst aan het buitengebied Beeklaan / Derde Loosterweg

van oordeel

  • dat de overwegingen uit het hondenbeleid voor het realiseren van losloopplaatsen onverminderd van kracht zijn

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college

  • onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het realiseren van een hondenlosloopplaats op de hoek van de Derde Loosterweg en hierover voor het zomerreces van 2015 aan de raad te rapporteren

en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom, 16-04-2015

Namens de fractie van PvdA, 
A van Dijk

capture-20150422-142959