Door Privé: Annemieke van Dijk op 3 januari 2010

Ik voel me hier thuis en wil eraan werken dat Hillegom een dorp is waar iedereen zich thuis kan (blijven) voelen.

Geachte lezer,
Sinds enige tijd mag ik mijzelf fractie voorzitter van de PvdA Hillegom noemen.
Mensen vragen me waarom ik deze taak in moeilijke tijden op me wil nemen.
Moeilijke tijden omdat we de komende raadsperiode (2010-2014) waarschijnlijk fors
zullen moeten gaan bezuinigen. Het geld dat Den Haag nu investeert in het
draaiend houden van de economie moet worden terugbetaald en dat betekent dat
ook gemeentes minder te besteden krijgen. We zullen dus keuzes moeten maken.
En dat zal niet altijd even eenvoudig zijn. Niemand vindt het leuk om te moeten
inleveren.
Moeilijke tijden ook omdat de Partij van de Arbeid niet zo goed in de peilingen
staat, en het in de pers lijkt alsof er geen eenheid meer is onder de leden.
Waarom wil ik daar dan toch mijn energie in steken? Simpel: Het gaat om mijn
dorp.

Op de foto, in mijn tuin genomen, ziet u achter mij het land dat mijn opa’s opa
als knecht bewerkte. Ik voel me hier thuis en wil eraan werken dat Hillegom een
dorp is waar iedereen zich thuis kan (blijven) voelen. Het gaat ook om invulling
geven aan idealen, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En mensen
die het moeilijk hebben verdienen een steuntje in de rug.
En ten slotte gaat het om de PvdA Hillegom. We hebben een leuk, jong en toch
ervaren team. Wij weten wat we willen, en zijn een stabiele factor in de
gemeenteraad. Natuurlijk hebben we wel eens stevige discussies. Dat hoort erbij
als je op een serieuze manier met elkaars mening omgaat. Daar hoort ook bij dat je
elkaars mening respecteert.
We hebben een alom gewaardeerde wethouder in de persoon van Gerrit Kleijheeg.

Wij hebben er de afgelopen vier jaar met veel plezier keihard aan gewerkt om onze
idealen voor Hillegom te realiseren en wij hopen dat u het voor ons mogelijk maakt
om verder te werken aan een veilig, mooi en sociaal Hillegom!
Met vriendelijke groet,
Annemieke van Dijk

Privé: Annemieke van Dijk

Privé: Annemieke van Dijk

”Ik voel me hier thuis, en wil er aan blijven werken dat iedereen zich hier thuis kan (blijven) voelen.”  Hoofdstraat 115, Postbus 32 2180 AA  Hillegom Fotoarchief

Meer over Privé: Annemieke van Dijk