21 november 2016

In Memoriam Ida Hendriks

Op 11 november is onze partijgenoot Ida Hendriks overleden

Zij was niet zomaar een lid, nee zij was een bijzonder actief lid.

Zij heeft in de bijna 40 jaar, dat ze lid was, heel veel gedaan .

Begon bij de rode vrouwen en heeft samen met mij ,en vrouwen uit andere organisaties, de Hillegomse Vrouwenraad opgericht.

Ook hebben wij samen strijd geleverd in de landelijke actiegroep, “TIJD VOOR SCHOOL” Deze actiegroep zette zich in om het overblijven op school wettelijk geregeld te krijgen. Dat is ons gelukt. Daarna is deze groep weer opgeheven . Ouders hebben hier heden ten dage nog heel veel profijt van.

Zij maakte heel lang deel uit van het Hillegomse partijbestuur  en zat vanaf 1982 in de steunfractie en was ook coördinator tussen fractie en bestuur.

Ida heeft zich altijd voor meer dan 100%  ingezet,  was kritisch maar ook eerlijk.
Ze hield ons allemaal scherp.

Vanaf 1987 tot aan haar overlijden is zij secretaris  van de Vereniging Volksgebouw geweest, zonder haar geweldige inzet had de Lantaarn (Haven 50) niet zo lang kunnen bestaan.  Ze was voor mij persoonlijk bij alles wat ik deed een onverwoestbare steun.

Ida ging steeds meer tobben met haar gezondheid. Haar nieren , ogen en uiteindelijk  ook haar hart maakte dat zij aan het eind van haar leven is gekomen .

Niet alleen ik, maar ook de afdeling zal haar warmte en  inbreng, ontzettend missen.

Mede namens het bestuur en fractie,

Betsy van Kesteren