13 juni 2014

Jaarrekening 2013

Donderdag 12 juni behandelde de Gemeenteraad de jaarrekening over 2013.

Onderstaand de bijdrage van Fractievoorzitter Annemieke van Dijk.

Wij zijn tevreden met de jaarrekening. Het is wederom gelukt om financieel goed uit te komen, ondanks de grote financiële problemen met de N208. Ook inhoudelijk is er veel voor elkaar gekregen, zoals goed te lezen is in de resultaten van de afgelopen bestuursperiode. Met als highlights wat ons betreft de realisatie van het Fioretticollege, SV Hillegom inclusief velden, kantine, hardloopbaan en handbalveld, vernieuwing van Bloemswaard, park Elsbroek en een stevige basis voor de 3 decentralisaties die in de regio is gelegd.

Tegelijk is duidelijk dat 4 jaar maar kort is en de werkelijkheid weerbarstig. Sommige projecten leken afgerond, anderen kampen met vertragingen door economische omstandigheden. Zo zou Veelzorg in december 2010 afgerond zijn en lag uitvoering in handen van een externe partij. In dit voorjaar van dit jaar was het project nog niet afgerond en bereikten ons geluiden dat het zelfs in een impasse zou zitten. Ook de Vossepolder stagneert als gevolg van de economie en huidige woningmarkt. Voor het Ringvaartterrein is een goede bestuurlijke en planologische basis gelegd. Maar de werkelijke uitvoering hangt ook hier af van de woningmarkt. Het blijven ingewikkelde tijden om plannen gerealiseerd te krijgen, vooral ook omdat de gemeente vaak maar een van de vele spelers is binnen het veld.

En daar ook een klein punt van zorg dat ik met u wil delen: in de begroting hebben we met elkaar afgesproken veiligheidsmarkten te houden, zodat onze inwoners zich goed en laagdrempelig kunnen laten informeren over hoe zij hun huis zo inbraakproof mogelijk kunnen maken. Uit andere gemeentes horen wij dat deze markten succesvol zijn. En ondanks dat dit een project is waarop weinig tot geen externe factoren op van toepassing zijn, zijn de geplande markten niet georganiseerd.

Gezien Elsbroek een van de meest door inbrekers gefrequenteerde wijken in de provincie is en gezien de burgernetmeldingen die ik de laatste tijd ontvang over het buitengebied, denken wij dat elke inspanning die de gemeente kan doen om het boevengilde te dwarsbomen van groot belang is. Wij vragen het college dan ook met klem om in 2014 de niet gehouden veiligheidsmarkten uit 2013 alsnog in te halen en dit soort markten met een zekere regelmaat te blijven organiseren. En hierop aansluitend: compliment voor het invoeren van Waaks in Elsbroek, waar hondeneigenaren als oren en ogen van de wijk worden ingezet. Ik kan u melden dat ook in het buitengebied veel honden wonen. U begrijpt de suggestie..

Wij kijken terug op 4 veelbewogen jaren waar veel werk in uitvoering is genomen en gelukkig ook is afgerond. Maar zien ook dat het nieuwe college zich niet hoeft te vervelen! Dank voor uw aandacht.