16 oktober 2014

Jeugdhulp 2015

Donderdag 16 oktober behandelde de Gemeenteraad de Verordening jeugdhulp 2015 en Inkoop Jeugdhulp.

Onderstaand de bijdrage van fractievoorzitter Annemieke van Dijk.

Wij zijn nog steeds tevreden met de keuze om voor onze jeugdaanpak aan te sluiten bij Holland Rijnland. Beleidsmatig en qua inkoop worden er verstandige keuzes voorgesteld. De aanpak is enerzijds geleidelijk met eerst ontdekken wat er op ons bord komt te liggen en dan hervormen, maar toch gelijk vernieuwend oa door de invoering van de jeugdgezinsteams. Op een aantal punten vinden we lef en innovatie terug in deze aanpak:

– 1 gezin, 1 plan en regie bij het gezin ipv bij functionaris.

Dit is een vooruitstrevende aanpak die ons aanspreekt en past bij de gedachte van eigen verantwoordelijkheid. Wel vragen wij goed op te letten wanneer dit niet kan. Zoals altijd pleiten wij voor een vangnet voor wie niet kan.

– ook vooruitstrevend is de gedachte om dyslexiezorg vrij toegankelijk te maken.

– DBC hervormingsideeën bij aanbieder ophalen.

Wij hebben begrepen dat hier juist bij dyslexiezorg kansen liggen omdat daar onder een bepaald aantal behandelingen nu geen vergoeding plaats vindt. Werkt geen of overbehandeling in de hand.

Door de transitie jeugd grotendeels bij Holland Rijnland neer te leggen is het logisch voor ons dat ook het grootste deel van het budget daar komt te liggen en zelfs wenselijk vanuit de gedachte van risicospreiding.

Een klein takenpakket en budget blijft bij de gemeente. Wij zouden voor de toekomst graag naar een couleur locale van de 3D willen, zodat ook dit stukje jeugdbeleid een duidelijke plek krijgt in de beleidscyclus en daarmee de aandacht die het verdient.