Door op 8 november 2013

Kansen zien en benutten…

Donderdag 7 November heeft de gemeenteraad de begroting 2014 vastgesteld.Via onderstaande links vindt u de Algemene beschouwing van de PvdA Hillegom, alsmede de begroting zelf.

In de hele Raad leefde de wens om het groen in Hillegom een kwaliteitsimpuls te geven, de vraag was echter hoe.

Er was zelfs een voorstel om blind 1 miljoen beschikbaar te stellen, uiteindelijk is door de hele Raad een motie opgesteld waarin het college opgeroepen wordt het Groenbeleidsplan, welke op het moment wordt opgesteld, te transformeren van een conserverend karakter tot een Groenbeleidsplan met kwaliteitsimpuls.

Kansen zien en benutten Algemene beschouwing begroting 2014 PvdA Hillegom

Programmabegroting 2014 gemeente Hillegom