28 juli 2014

Overlijden Tjeerd van der Tol

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze partijgenoot.

Rouwkaart Tjeerd
Tjeerd is voorzitter van onze afdeling geweest en heeft ons meerdere malen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Als sociaal democraat in hart en nieren werkte hij met passie en overtuiging aan een socialer Hillegom.

Met warmte en grote dankbaarheid kijken wij terug op zijn verdiensten voor de samenleving en onze partij.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere dierbaren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden PvdA afdeling Hillegom.