PvdA Hillegom: zuidelijk tracé ‘NOG’ slechter

29 december 2017

Gedeputeerde Staten van zowel Noord-  als Zuid-Holland hebben vorige week in het project Noordelijke Ontsluiting Greenport (Duinpolderweg) besloten hun voorlopige voorkeur uit te spreken voor een pakket aan verkeersmaatregelen bestaande uit: verdubbelen Nieuwe Bennebroekerweg, randweg om Zwaanshoek, aansluiting op A44 ten zuiden van Lisse en in Hillegom een verbindingsweg tussen de N205 en de N208 met een brug over de Ringvaart. Deze brug is net ten noorden van de Vossepolder geprojecteerd, waarna de weg door recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder, bedrijventerrein Horst ten Daal en bebouwing langs de N208 zal gaan.

Evenals velen met ons zijn ook wij verbijsterd over het onderdeel van dit voorlopig voorkeursalternatief dat Hillegom betreft. Deze weg gaat ten koste van natuur en recreatie, bedrijvigheid, woningbouw en het historisch karakter van ons dorp.

Het verkeer in onze regio vraagt op enkele plaatsen om maatregelen. De MER van afgelopen najaar laat zien dat er niet één antwoord is, maar dat er meerdere oplossingen moeten komen. De maatregelen die buiten Hillegom worden voorgesteld lijken op lokale steun te kunnen rekenen en komen goed uit de MER. Die kunnen wij dus ook steunen. Ook goed uit de MER komt een extra aansluiting aan de noordkant van Hillegom met aansluiting op de Weerlaan (NOG Beter 2.0) . Wij zouden dan ook graag zien dat de voorgestelde weg een stukje naar het Zuiden opschuift en de daar bestaande infrastructuur van de Weerlaan als basis neemt.

Wat niet?

 • ​(stroom)weg van 2×2 banen tussen A4 en N206
 • aansluiting tussen N208 en N206
 • gedwongen keuze tussen twee kwaden (midden of zuid alternatief)
 • sloop van bedrijventerrein Horst ten Daal en daarmee van onze lokale economie
 • sloop van historische bebouwing langs de N208

Wat wel?

 • ​lokale oplossingen voor lokale problemen
 • extra aansluiting met de Haarlemmermeer aan de noordkant van Hillegom
 • gebruik maken van bestaande infrastructuur, optie Weerlaan
 • behoud van natuur en cultuurhistorisch landschap
 • Nieuwe Bennebroekerweg verdubbelen
 • Ringweg om Zwaanshoek
 • Aansluiting op A44 ten zuiden van Lisse

PvdA Hillegom ziet met de MER van afgelopen najaar haar standpunt verder onderbouwd. In dit proces van de NOG hebben wij als Hillegomse fractie regelmatig contact met onze collega’s in de betrokken gemeentes en provincies. Wij zullen met hen de enorme consequenties voor Hillegom bespreken van het gekozen voorkeursalternatief, maar ook van een mogelijke andere keuze. Wij horen stemmen opgaan om ‘dan maar te kiezen voor de Middenalternatief’, omdat al het andere politiek niet haalbaar zou zijn. Wij vinden dat er een slecht en een NOG slechter alternatief liggen en willen het gesprek aangaan over echte oplossingen