Door Privé: Annemieke van Dijk op 20 mei 2017

PvdA vraagt om integrale aanpak veiligheid Maartensheem

Wij hebben als fractie sinds januari een aantal keren contact gehad met inwoners van de Maartensheem. Daar spelen verschillende zaken, zoals:

– onrust ’s en overlast van en tussen bepaalde bewoners, ook ’s nachts
– geruchten drugs dealen (waardoor angst)
– parkeerproblemen
– verrommeling tuintjes
– afnemende kwaliteit gemeentelijk groen door bomenkap
– recent beroving door babbeltruc
– vuilnisbakken op onhandige plek
– sociale cohesie onder druk door steeds meer jongeren die een woning toegewezen krijgen
– slechte communicatie en achterstallig onderhoud De Key

Het algehele beeld was een gevoel van verloedering en stijgende onveiligheid. En dit juist op een plek waar oudere en meer kwetsbare mensen bij elkaar wonen.

Vanuit de fractie hebben wij daarom gevraagd om een samenhangende aanpak van de problemen met 1 aanspreekpunt voor de bewoners.
Dit is in eerste instantie heel voortvarend opgepakt en er is al snel resultaat geboekt. Naast wat zaken die nog verder opgepakt zouden worden, is vervolgstap afgesproken een bijeenkomst voor de bewoners te organiseren om met de gemeente in gesprek te kunnen gaan.

Helaas lijkt de actie nu te stagneren. Daarom hebben wij in het vragenkwartier j.l. donderdag gevraagd naar de laatste stand van zaken van de portefeuillehouder en wilden wij graag weten of er al een datum is geprikt voor de bijeenkomst?

Antwoord: a.s. dinsdag is er een bijeenkomst in Maartensheem

 

Privé: Annemieke van Dijk

Privé: Annemieke van Dijk

”Ik voel me hier thuis, en wil er aan blijven werken dat iedereen zich hier thuis kan (blijven) voelen.”  Hoofdstraat 115, Postbus 32 2180 AA  Hillegom Fotoarchief

Meer over Privé: Annemieke van Dijk