1 april 2011

Rioolheffing kostendekkend vanaf 2012

Al enige tijd is de Raad, samen met het college op zoek naar een methodiek om de kosten van het riool kostendekkend te maken. Tegelijkertijd zou dit op een eerlijkere manier moeten dan dat nu het geval is.

Op dit moment betaalt een ieder  €240,98, ongeacht één of meerpersoonshuishouden en ongeacht een woning of niet woning.

 

In de Raadsvergadering van 31 maart jl, heeft de PvdA hiervoor een (uitgebreid) amendement ingediend. Het amendement werd aangenomen.

PvdA+amendement+grondslag+rioolheffing+vanaf+2012