18 maart 2013

Schriftelijke vragen art. 39 RvO ventvergunning en colportage

Geacht college,

In de Raadsvergadering van 14 maart jl. is er tijdens het APV debat door de Raad o.a. gedebatteerd over het wel of niet invoeren van de ventvergunning. Het resultaat van dit debat was dat er in Hillegom geen ventvergunning wordt ingevoerd, met de daarbij horende argumenten.

Tijdens dit debat hebben wij kort de suggestie gedaan om de ‘’nee geen verkoop sticker’’ aan onze inwoners te gaan aanbieden. Mede gelet op de uitzending van Kassa 16 maart jl. waarin duidelijk weer eens werd aangetoond dat ook bonafide bedrijven (met vergunning) niet altijd ‘’zuiver op de graat’’ voor de deur staan, willen wij u het volgende vragen:

 

1

In dezelfde uitzending werd bedoelde sticker ook getoond.

Bent u bereid om te onderzoeken of het qua beleid en middelen, in het programma veiligheid, mogelijk is om de sticker in Hillegom aan te bieden via huis aan huis bezorging of via distributiepunten (supermarkten), of een andere sticker met dezelfde strekking.

2

Indien dit mogelijk blijkt, bent u bereid dit ook in uitvoering te brengen?

Fractie PvdA Hillegom

kassa