2 april 2014

Schriftelijke vragen van Meerbeekstraat

UPDATE!  2 april 2014:

Inclusief de antwoorden!

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA iz verkeerskundige uitwerking HvH

 

 

Wij begrijpen e.e.a. niet, vandaar alvast een aantal schriftelijke vragen over de van Meerbeekstraat.

Schriftelijke vragen PvdA Hillegom:
Hart voor Hillegom – verkeerskundige uitwerking (3 – Eénrichtingsverkeer Van Meerbeekstraat)

Zowel op de informatieavonden van 21 november 2013 als op verschillende latere momenten hebben wij gevraagd naar het verkeersonderzoek waarin de afsluiting van de van Meerbeekstraat onderzocht is. Diverse malen is ons dat onderzoek toegezegd. Op de informatiebijeenkomst in Hotel Flora op 13 januari jl. zat de afsluiting (knip) van de van Meerbeekstraat nog in de presentatie.

Bij de stukken van het visiedocument zit wel een verkeerskundige uitwerking (dd 21 januari) Blijkbaar is er dus in een week tijd een onderzoek geweest naar het éénrichtingsverkeer maken van de van Meerbeekstraat. In dit onderzoek niets meer over de afsluiting. Graag zouden wij alsnog het onderzoek krijgen waarin de afsluiting onderbouwd werd, zodat wij alle opties met elkaar kunnen vergelijken.

Verder alvast een paar korte opmerkingen/vragen over het onderzoek van 21 januari:

–    De prins Bernhardstraat is aangegeven met de verkeerde éénrichting (oost –west, moet zijn west –oost)
Of is het de bedoeling dat deze omgedraaid wordt, waardoor het van uit noordelijke richting enkel mogelijk is het centrum en aanpalende wijk te bereiken via het Floraplein en de ‘’uitrit’’ naast Massada? Overigens dezelfde route waar u al (nog meer) vrachtwagens met oplegger ter bevoorrading van Hoofdstraat Oost doorheen wil laten gaan.

–    Wij missen de impact op de Meerdorpstraat.

–    Wij missen de impact van de nieuwbouw Ringoevers aangaande de verkeersdruk die deze wijk zal gaan claimen op de Olympiaweg/rotonde Meerlaan alsmede route naar het Centrum.

namens fractie PvdA Hillegom

Met vriendelijke groet,
Fred van Loenen

hart voor hillegom

Lees hier het hele dossier Hart voor Hillegom