SOCIAAL VOOR MEKAAR!

Lokale eigenheid met invloed in de regio en toegang tot landelijke kansen.

PvdA Hillegom wil concreet aan de slag met de vraag: HOE behouden wij ons cultureel-historisch erfgoed en vinden wij een werkbare balans in het heden die past bij zoveel mogelijk Hillegommers? In de praktijk van alle dag gaat dat niet vanzelf. Vooral als je daarbij hecht aan een goede verbinding met elkaar, binnen en buiten Hillegom. Daar is lokale eigenheid mét invloed in de regio voor nodig door deelname aan landelijke netwerken. Met uw stem kunt u ook na 21 maart 2018 lokaal rekenen op de landelijke versterking van de PvdA Hillegom. Wat dat precies betekent?

 1. Noordelijke ontsluiting zonder doortrekking naar de N206
 2. Zorg dichtbij en betaalbaar
 3. Integraal werken in het sociaal domein: positieve gezondheid, welzijn, participatie, jeugd, veiligheid én wonen
 4. Goed onderwijs is toekomstbestendig onderwijs, meer investeren in vaardigheden van de 21ste eeuw
 5. Hillegom: Kunst- en Cultuurdorp
 6. Meer halen uit onze regio!
 7. Groen en divers woningaanbod
 8. Vlotte en veiliger doorstroom van verkeer door ons dorp
 9. Onze lokale inzet voor duurzaamheid moet beter
 10. Aandacht voor preventie: actief behoud van een goede gezondheid en kwaliteit van leven
 11. Sterkere lokale democratie door meer en eenvoudiger inbreng van burgers op eigen initiatief
 12. Geen lastenverzwaring, tenzij het écht nodig is

PvdA Hillegom is voor een lokale overheid die haar eigen inwoners de toon laat zetten. Lokale vraagstukken worden complexer en échte oplossingen raken meerdere domeinen tegelijk. Juist dan bereiken we sámen meer, dan ieder voor zich. Sociaal voor mekaar staat voor ruimte om je eigen leven succesvol te inrichten, maar ook voor ondersteuning als je het zelf niet redt.

Daar is een gemeenteraad voor nodig die met scherpe en deskundige blik het belang van alle Hillegommers bewaakt en gericht is op het pakken van nieuwe kansen. Binnen het eigen dorp, met de dorpen om ons heen, in de regio en in verbinding met landelijke netwerken. Om de eigenheid van ons dorp te behouden, om typisch Hillegoms te kunnen blijven, moeten we in verbinding staan met onze omgeving. Lokale media moeten daar een belangrijke rol in kúnnen spelen. Besluitvorming over ons onderwijs, vestigingsklimaat en werk, onze natuur, kunst, cultuur, zorg en wegen hebben een grote impact op ons dagelijks leven, maar houden niet op bij de grenzen van ons dorp!

Oproep: Maak uw stem in de gemeenteraad luider!

De bovengenoemde thema’s hebben onze bijzondere aandacht, omdat zij aan de basis staan van een sociaal, veilig en mooi Hillegom. Wij nodigen u graag uit om juist in verkiezingstijd met ons in gesprek te gaan, ons aan te vullen en daarmee vooral uw stem in de Gemeenteraad luider te laten doorklinken.

Download hier het complete programma

Kandidatenlijst