Voorzitter

Gerrit Kleijheeg

”Het is van belang sociaal democratie door alle bestuurlijke onderwerpen heen een belangrijke rol te laten spelen. Wonen , werken, verkeer en vervoer, recreëren. Als dat niet gebeurt zal er sprake zijn van een grote tweedeling en zullen zij die onvoldoende voor zich zelf kunnen opkomen geïsoleerd worden met alle gevolgen vandien.”