Over ons

De PvdA Hillegom heeft in de ruim 90 jaar (2016, red.) van haar bestaan altijd op de bres gestaan voor hen die het moeilijk hebben. We gaan daarbij uit van de grondbeginselen “eerlijk delen” en “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”.

In 1926 is in Hillegom een lokale afdeling van de SDAP opgericht.

Via dubbeltjes en kwartjes sparen heeft de afdeling in 1937 het pand De Lantaarn (Volksgebouw, Haven 50) gekocht. Dit was nodig omdat men in de rest van Hillegom niet terecht kon, of mocht om te vergaderen.

De afdeling PvdA Hillegom is in 1946 opgericht, tegelijkertijd met de landelijke fusie van de SDAP met VDB en CDU tot PvdA.

In de loop der jaren groeide het gebouw de Lantaarn uit tot een ontmoetingsplek/vergader- en oefenruimte voor verenigingen van diverse pluimage. (o.a. toneel, schaak, vakbonden) Ook zullen vele Hillegommers zich het gebouw herinneren als locatie voor familieaangelegenheden.  Een aantal jaar geleden heeft de PvdA Hillegom noodgedwongen de Lantaarn moeten verkopen. Het pand is al die jaren door de afdeling zelf onderhouden, uitdunning van het ledenbestand heeft ons moeten doen besluiten om het pand te verkopen. Met de opbrengst van dit pand ondersteunt de afdeling tot op de dag van vandaag, via een stichting, de verenigingen die hierdoor ook noodgedwongen op zoek moesten naar vervangende ruimte.

Op dit moment gebruikt de PvdA Hillegom als uitvalbasis voor haar vergaderingen, recepties en vieringen het Maartenshuis.

Onze partij wil werken aan gelijke kansen voor iedereen. Tegelijkertijd vragen wij van mensen om ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren.

De PvdA Hillegom gelooft in de mens die zijn of haar eigen leven inricht, maar die zich ook geborgen weet in een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar. Deze ruimte voor het individu en de zorg voor elkaar dienen in balans te zijn; dat biedt de beste kansen en zekerheden in deze veranderende wereld.

Langs deze principes werken wij aan een sociaal, veilig en mooi Hillegom.

PvdA Hillegom

 Historie PvdA Hillegom / Hillegom

 PvdA-Hillegom-vlag-Hillegom-voor-onderlijning

Disclaimer

Beste bezoeker,

De PvdA Hillegom werkt met zorg aan een betrouwbare en actuele inhoud van
haar website. Wij kunnen echter niet garanderen dat door ons ontvangen en
gebruikte informatie juist is, dan wel dat door ons gepubliceerde informatie na
het verstrijken van de tijd nog steeds juist is. Voor dergelijke onjuistheden en/of
gedateerde informatie kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren noch
kunnen daar rechten aan worden ontleend.

Artikelen of reacties geschreven door individuele PvdA-leden, -sympathisanten
of anderszins geven niet noodzakelijkerwijs het standpunt van afdeling, bestuur
en/of fractie weer, tenzij uitdrukkelijk daarbij aangegeven.

Het kopiëren van, of citeren uit bijdragen en reacties is alleen toegestaan met
handhaving van strekking en context en onder vermelding van de bron.

Al het beeldmateriaal is eigendom van de PvdA Hillegom.
Het beeldmateriaal mag door derden vrij gebruikt worden voor promotionele en
informatieve doeleinden. Voor hogere kwaliteit beeldmateriaal kunt u mailen naar pvdahillegom@live.nl

Eventuele vragen, opmerkingen, foutmeldingen en klachten kunt u hier eveneens kwijt.

Wij danken u voor uw medewerking en wensen u een goed verblijf op onze site!

Namens PvdA Hillegom,
De webredactie

PvdA-Hillegom-vlag-Hillegom-voor-onderlijning

Huisregels reageren op Hillegom.pvda.nl 
De PvdA heeft de vrijheid van het woord hoog in het vaandel staan. Alle reacties zijn dan ook zeer welkom. Scherp en kritisch mag, graag zelfs. Wel verwachten we dat iedereen op een fatsoenlijke manier reageert.
Reacties kunnen worden geweigerd, aangepast of verwijderd als u:
–       Niet ingaat op het onderwerp van het artikel (off-topic);
–       Een reactie plaatst die langer is dan 200 woorden;
–       Op de man speelt in plaats van op de argumenten ingaat;
–       Grof taalgebruik gebruikt;
–       Racistisch, seksistisch, homofoob of anderszins kwetsend bent;
–       Reclame maakt voor blogs, websites, producten of van andere sites  kopieert;
–       Meerdere malen dezelfde reactie plaatst;
–      Auteursrechten schendt of anderszins in strijd met de wet handelt.
In gevallen waarin deze regels niet voorzien, heeft de redactie altijd de bevoegdheid een reactie af te keuren of aan te passen. Hierover is zij niet verplicht correspondentie met de reageerder aan te gaan.

Namens PvdA Hillegom,
De webredactie